TIppaliisalta

1699786.jpg(en osannut linkittää kuvaa)

Säännöt:

Here the rules:
Säännöt:

1. The winner can put the logo on his/her blog./ Voittaja voi laittaa logon blogiinsa.


2. Link the person you received your award from./ Linkitä siihen blogiin, josta palkinnon sait.


3. Nominate at least 7 other blogs./ Nimeä vähintään 7 muuta blogia palkinnon saajiksi.


4. Put links of those blogs on yours./ Laita noiden blogien linkit sivullesi.


5. Leave a message on the blogs of the boys/girls you've nominated./ Jätä viesti blogeihin, jotka nimesit voittajiksi.

I give an Award to:
Annan palkinnon seuraaville

1. Mardemoomika

2. AnniTanni

3. Hanne

4. Annehelena

5. Hela

6. Kotiäidin käsityöt

7. Peikkotyttö