PERUSKOULUN PÄÄTTÖTODISTUS


Äidinkieli..................... 9
Englanti....................... 9
Ruotsi......................... 5
Matematiikka................... 6
Fysiikka ja kemia.............. 7
Biologia ja maantieto.......... 8
Historia ja yhteiskuntaoppi.... 5
Uskonto........................ 9
Liikunta ja terveystieto....... 7
Musiikki....................... 7
Kotitalous..................... 9
Käsityö: tekstiilityö.......... 8
Kuvataide...................... 8
Käytös ja huolellisuus......... 9

Keskiarvo.................... 7,6

Hävitin sivut mistä tein testin :(